Artikelen in de categorie "PDB Zelfontwikkeling – Zelfontwikkeling"
Mar 14, 2009
Comments Off on Leervragen voor de toekomst

Leervragen voor de toekomst

Zoals wellicht wordt opgemerkt ben ik zeer ICT georienteerd. Gezien de ontwikkelingen in het onderwijs maar ook daarbuiten roept dit veel vragen en uitdagingen bij mij op.

Lees meer »

Mar 10, 2009
Comments Off on Bijwonen workshops van AW

Bijwonen workshops van AW

In het kader van mijn actie-onderzoek heb ik een drietal workshops bijgewoond van collega AW. In tegenstelling tot het aantal studenten waar ik les aan kon verzorgen tijdens een ICT cursus (15), vertelde AW mij dat hij gemiddeld 25 personen kon lesgeven in een ICT onderdeel. Ik was benieuwd naar zijn kneepjes en besloot 3 workshops van hem bij te wonen. De bevindingen die ik heb opgedaan tijdens deze workshops zijn in dit verslag te lezen, eventuele conclusies en de implementatiebeschrijving daarvan zijn in latere stukken te lezen.

De begrippen “Digital Natives” en “Digital Immigrants” heb ik uit een stuk van Marc Prensky.

Lees meer »

Mar 10, 2009
Comments Off on Feedback van collega SG

Feedback van collega SG

Tijdens de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’ heb ik veel nieuwe collega’s mogen leren kennen. Samen met een enkele van deze collega’s heb ik regelmatig een intervisiebijeenkomst georganiseerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten hebben we elkaar feedback gegeven. Om enige privacy voor de beoordelaar van dit feedbackverslag te waarborgen heb ik slechts de initialen gebruikt in deze reflectie.

Lees meer »

Feb 19, 2009
Comments Off on Kernkwadrant gebruiken als middel voor zelfanalyse

Kernkwadrant gebruiken als middel voor zelfanalyse

Een goede manier om je sterke en zwakke punten boven tafel te krijgen, is om gebruik te maken van een zogenaamd kernkwadrant. Het fenomeen Kernkwadrant is bedacht door Daniel Ofman. Met een Kernkwadrant kun je ook erg goed onderzoeken waarom je je ergert aan een bepaalde persoon en wat zijn positieve punten zijn. Je kunt een kernkwadrant dus ook gebruiken als conflictanalyse.

Lees meer »

Feb 19, 2009
Comments Off on Feedback van collega EVZ

Feedback van collega EVZ

Tijdens de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’ heb ik veel nieuwe collega’s mogen leren kennen. Samen met een enkele van deze collega’s heb ik regelmatig een intervisiebijeenkomst georganiseerd. Het begrip intervisie was compleet nieuw voor mij, maar al vanaf de eerste bijeenkomst heb ik het nut er van in gezien. Om enige privacy voor de beoordelaar van dit feedbackverslag te waarborgen heb ik slechts de initialen gebruikt in deze reflectie.

Lees meer »

Feb 18, 2009
Comments Off on Overzicht feedback van studenten

Overzicht feedback van studenten

In dit stuk publiceer ik een overzicht van studentenevaluaties. Een evaluatie is specifiek toegespitst op het schooljaar 2007-2008, de andere cijfers zijn gemiddelden van mijn loopbaan als instructeur / junior bij de NHL hogeschool, vanaf oktober ’06.

Lees meer »

Feb 18, 2009
Comments Off on Verslag beoordelingsgesprek leidinggevende

Verslag beoordelingsgesprek leidinggevende

Net voor de start van de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’ heb ik met mijn voormalige afdelingshoofd, Rob S., een evaluatiegesprek gehad over mijn functioneren bij de afdeling. Dit gesprek vond plaats op 18 september 2008.

Lees meer »

Feb 17, 2009
Comments Off on STAR Methode voor assessments, interviews, sollicitaties…

STAR Methode voor assessments, interviews, sollicitaties…

Bij sommige cursussen die ik geef, treed ik soms als assessor op om het geleerde bij een student te toetsen. De cursussen die ik geef gaan vrijwel allemaal over ICT-Vaardigheden, hiervoor is bovenstaande methode dan ook niet erg geschikt. Als redelijk betrouwbare methode voor het controleren van competentiebekwaamheden zou je bovenstaande methode wel kunnen gebruiken.

Lees meer »

Feb 17, 2009
Comments Off on Roos van Leary

Roos van Leary

Tijdens een van de intervisiebijeenkomsten voor de cursus “Pedagogisch Didactische Bekwaamheid”, maar ook tijdens de cursus zelf heb ik kennisgemaakt met de Roos van Leary als techniek voor het oplossen van conflicten met collega’s en studenten.

Lees meer »

Feb 17, 2009
Comments Off on Conflictstrategieën

Conflictstrategieën

In de cursusmap die ik ontvangen heb aan het begin van de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’ stonden 5 conflictstrategieën die mensen in een conflictsituatie meestal hanteren. Ik was benieuwd welke conflictstrategie ik zelf vaak gebruik en waarom.

Lees meer »

Pages:12»