Mar 10, 2010
Comments Off

Kolomgrafiek versus Cirkeldiagram

Sommige cursisten vinden het bijzonder moeilijk om uit te maken in welke situatie ze nu een kolomgrafiek of een cirkeldiagram moeten maken. Hieronder wordt een poging gedaan om een en ander te verduidelijken.

Microsoft Office Excel ondersteunt diverse grafiektypes waarmee je gegevens op verschillende manieren kunt presenteren.

Tijdens de cursus Excel wordt gewerkt met twee soorten grafieken:

 1. De Kolomgrafiek
 2. Het Cirkeldiagram
 3. De Lijngrafiek

Kolomgrafiek

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een kolomgrafiek worden weergeven. Een kolomgrafiek is vooral geschikt voor het weergeven van wijzigingen in gegevens over een bepaalde tijdsperiode of voor het vergelijken van verschillende items.

In een kolomgrafiek worden de categorieën meestal op de horizontale as weergeven en de waarden op de verticale as. Hieronder zie je een voorbeeld van gegevens die in een kolomgrafiek zouden kunnen worden gepresenteerd.

Hiernaast zie je een klein overzicht waarin de verschillende verkopers staan met hun omzet per maand. De roze vlakken zijn de waarden die in een kolomgrafiek worden verwerkt. Afhankelijk van de manier waarop je de gegevens wilt presenteren, zouden de maanden of de namen van de verkopers de categorieën kunnen zijn.

Wil je de verkopers per maand met elkaar gaan vergelijken, dan zijn de maanden de categorieën. De vraag die je dan oplost is “Welke verkoper had in maand X de hoogste omzet?”.

Wil je de maanden per verkoper met elkaar gaan vergelijken, dan zijn de verkopers de categorieën. De vraag die je dan oplost is “In welke maand had verkoper X de hoogste omzet?”.

Zie de volgende twee uitwerkingen:


Welke verkoper had de hoogste omzet in maand X?

In welke maand had verkoper X de hoogste omzet?

Een kolomgrafiek kun je gebruiken wanneer:

 • Je een of meer gegevensreeksen uit wilt zetten;
 • Je gegevens positieve waarden, negatieve waarden en nulwaarden bevatten;
 • Je gegevens voor meerdere categorieën naast elkaar wilt vergelijken.

Cirkeldiagram

Gegevens die in één kolom of rij op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een cirkeldiagram worden weergeven. Een cirkeldiagram geeft de grootte weer van de items die een gegevensreeks vormen, in verhouding tot de soms van de items. De ‘taartpunten’ die je in een cirkeldiagram ziet, vertegenwoordigen de categorieën. De grootte van zo’n taartpunt vertegenwoordigd het percentage van de categorie ten opzichte van het totaal.

Wil je de verkopers voor maand X met elkaar gaan vergelijken, dan zijn de omzetresultaten van maand X de reeks. De verschillende verkopers zijn de categorieën (ofwel de taartpunten). De vraag die je dan oplost is “Welke verkoper had in maand X de grootste omzet?”.

Wil je de maanden voor verkoper X met elkaar gaan vergelijken, dan zijn de omzetresultaten van verkoper X de reeks. De verschillende maanden zijn de categorieën (ofwel de taartpunten). De vraag die je dan oplost is “In welke maand had verkoper X de hoogste omzet?”.

Hieronder zie je de twee uitwerkingen van hierboven. We doen dit even voor verkoper Bart.

Welke verkoper had in maand X de hoogste omzet? In welke maand had verkoper X de hoogste omzet?

Een cirkeldiagram kun je alleen gebruiken wanneer:

 • Er slechts één gegevensreeks moet worden weergeven;
 • Er geen negatieve waarden zijn;
 • Er weinig of geen nulwaarden zijn;
 • Er maximaal zeven categorieën zijn;
 • De categorieën delen van de hele cirkel vertegenwoordigen.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.