Mar 11, 2009
Comments Off on Digitale Autochtonen en Digitale Allochtonen

Digitale Autochtonen en Digitale Allochtonen

Onderscheid tussen denkwijzes bij jongere(<22 jaar) en oudere(>30 jaar) studenten als basis voor de opzet van ICT cursussen

Het viel mij kort nadat ik was begonnen met het geven van ICT cursussen al snel op; jongere studenten slagen er in sneller en gemakkelijker computersoftware te leren gebruiken dan oudere studenten. Lang heb ik met deze gedachte rondgelopen. Naar aanleiding van het lezen van 2 stukken van Marc Prensky, vond ik geschikte termen om deze twee verschillende groepen studenten te benoemen. Namelijk Digital Natives en Digital Immigrants, vrij vertaald: Digitale Autochtonen en Digitale Allochtonen.

Marc schrijft in zijn eerste stuk over het verschil tussen de generatie die is opgegroeid met MTV, computers en mobiele telefoons, en “de oudere garde”. In een tweede stuk probeert hij het verschil, en zelfs het fysieke verschil in hersenstructuur tussen de twee generaties wetenschappelijk te onderbouwen.

Al vrij lang probeer ik de verschillen tussen deze twee generaties te benoemen. De oudere garde wil heel graag gestructureerd computeronderwijs krijgen en wil weten waarom iets gebeurt als ergens op wordt geklikt. De jongere generatie probeert liever dingen zelf uit, eventueel met een klein stukje begeleiding, en vraagt zich niet af hoe iets werkt, zolang het maar werkt. De jongere generatie wordt door de oudere generatie al snel als ‘ongeduldig’ gezien wanneer ze computerhulp krijgen.

Het verschil tussen deze twee generaties wordt door Marc heel mooi beschreven, maar dan vooral vanuit docent – student perspectief. Ik zelf kijk er vanuit student – student perspectief naar, omdat ik mijzelf stiekem durf te rekenen tot de Digitale Autochtonen, ondanks dat ik al 24 jaar oud ben.

Digitale Allochtonen

Digitale allochtonen kunnen door middel van de volgende voorbeelden het beste worden beschreven. Een digitale allochtoon zal het internet in de tweede plaats gebruiken voor het zoeken naar informatie in plaats van in de eerste plaats. Ook leest een digitale allochtoon eerst de handleiding van een apparaat in plaats van er van uit te gaan dat de installatie en het gebruik van een apparaat zichzelf wijst. Er zijn meer voorbeelden. Denk aan het uitprinten van een document om het te lezen en wijzigen in plaats van dit rechtstreeks te doen op het computerscherm. Of collega’s naar je bureau roepen om ze een interessante website te tonen in plaats van ze simpelweg de link naar de website te geven. Ook een voorbeeld dat Marc geeft, en waarschijnlijk weleens is voorgekomen in je omgeving: het ‘heb je mijn email ontvangen’-telefoontje. Hoewel de oudere generatie zich probeert aan te passen aan de jongere generatie, zullen dit soort grappige zaken nog vaak de kop op blijven steken.

Digitale Autochtonen

Digitale autochtonen zijn gewend om op hoge snelheid diverse informatiestromen te verwerken. Ze verkiezen grafische informatie boven textuele informatie. Ze maken hun huiswerk terwijl de radio en de tv aan staan. Ze downloaden muziek, hebben een bibliotheek op hun laptop, smsen en msnen, én… ze hebben weinig geduld voor de oudere garde als het op leren aan komt.

Digitaal Autochtoon zijn is te leren…

Digitale autochtonen zijn opgegroeid met deze manier van informatie verzamelen, informatie analyseren en communiceren met elkaar. De digitale allochtonen zijn gewend langzaam te leren – stap voor stap, een ding per keer, het liefst individueel, en vooral gestructureerd en serieus. De leerstijl van de digitale autochtoon is te leren door de digitale allochtoon, maar de allochtoon zal ongetwijfeld altijd iets van zijn of haar ‘roots’ blijven houden.

Moeten digitale autochtonen omschakelen en zichzelf de ‘oude’ manier, van de digitale allochtonen gaan aanleren? Alles gestructureerd leren, stuk voor stuk, theorie, theorie en nog eens theorie. Of moet de digitale allochtoon zichzelf aanpassen aan de digitale autochtoon? Éen ding is zeker… De stap terug zal niet worden genomen door de digitale autochtonen. Volgens bronnen uit Marc Prensky’s stuk schijnen digitale autochtonen zelfs een andere hersenstructuur te hebben dan digitale allochtonen. Daarnaast blijken studenten die opgroeien in nieuwe culturen nieuwe dingen snel op te pakken, en weigeren ze zich ‘oude’ dingen aan te leren. Is de omschakeling naar de denkwijze en leerstijl van de digitale autochtoon voor de digitale allochtonen dan verplicht of vereist? Ik zelf denk van niet.

Respecteer Autochtoon en Allochtoon

Het klinkt misschien moeilijk, maar ik probeer zo goed mogelijk om te gaan met het verschil in leerstijl en denkwijze tussen de jongere en oudere generatie. Wanneer je een klas hebt met studenten uit slechts een van de twee  groepen, dan is dit makkelijker dan wanneer je te maken hebt met een mix van deze twee. Terwijl ik de stof op een andere manier uitleg aan de allochtone groep, verveelt de autochtone groep zich stierlijk en opent intussen even hun hyvespagina of checkt vluchtig even de mail. Geef ik in een mixgroep vooral autochtoon gericht les, dan doet het voor het allochtone gedeelte al snel aan als ‘onoverzichtelijk’ en ‘veel te snel’.

Ik denk dat het voor mij als ICT docent een uitdaging is om, wanneer deze situatie zich voordoet, een zo goed mogelijke balans te creëren tussen autochtone- en allochtone computergebruikers. In een volgend stuk zal ik deze en andere scenarios verder proberen uit te diepen.

Bronnen

Onderstaand de twee artikelen waarop mijn stuk is gebasseerd:

  • [download#11#nohits]
  • [download#12#nohits]

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.