Mar 10, 2009
Comments Off on Feedback van collega SG

Feedback van collega SG

Tijdens de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’ heb ik veel nieuwe collega’s mogen leren kennen. Samen met een enkele van deze collega’s heb ik regelmatig een intervisiebijeenkomst georganiseerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten hebben we elkaar feedback gegeven. Om enige privacy voor de beoordelaar van dit feedbackverslag te waarborgen heb ik slechts de initialen gebruikt in deze reflectie.

Wij als intervisiegenoten hebben elkaar gevraagd een feedbackformulier op te stellen op basis van 2 competenties uit het competentieprofiel van Stichting Beroepsprofiel Leraren (SBL). We hebben elkaar beoordeeld op de SBL competenties “competent in samenwerken met collega’s” en “competent in reflectie, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling”.

De feedback is gebaseerd op de ervaringen met mij tijdens de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’.

Competent in samenwerken met collega’s

Net als EVZ schrijft SG dat ik betrokkenheid toon in gesprekken met andere collega’s. Ondanks mijn betrokkenheid ben ik niet veel aanwezig op de voorgrond volgens SG. Op deze beoordeling heb ik in principe niks aan te merken. Zoals ik eerder ook al schreef, houdt ik er niet van actief op de voorgrond te treden en komen mijn sterke punten vooral naar voren in individuele gesprekken. Natuurlijk; ik laat niet over mij heenlopen, maar ik ben vooral iemand van het luisteren, hier vervolgens goed over nadenken en daarna reageren mits nodig.

Competent in reflectie, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling

Hier komt volgens mij vooral naar voren dat SG concludeert dat ik niet snel adviezen en tips van anderen aanneem. Dit klopt gedeeltelijk, maar niet helemaal. Zoals wellicht al eerder naar voren is gekomen ben ik bij intervisie vooral een denker en adviseur. Omdat ik over heel veel dingen vaak zelf al uitvoerig heb nagedacht, weeg ik input van anderen uitvoerig af tegen mijn eigen conclusies voordat ik er daadwerkelijk wel of niet iets mee ga doen.

Naast het voorgaande schrijft SG nog dat ik mijzelf graag wil ontwikkelen. Ik vind het fijn dat dit door iemand anders is geconcludeerd. Omdat ik een baan uitoefen waar ik ontzettend van houd, ben ik zeer bereid tot het volgen van cursussen, het bijwonen van seminars, het bezoeken van congressen en dergelijke om mijzelf als docent maar ook als projectmedewerker zijnde zo goed mogelijk te kunnen inzetten. Ik vind het erg belangrijk dat ik niet alleen de praktijk, maar ook de theorie achter het docentschap beheers en heb dan ook veel onderzoek gedaan naar onderwerpen die tijdens de cursus slechts kort zijn behandeld.

Ook met dit feedbackverslag ben ik tevreden en zal de besproken punten meenemen in mijn handelen.

 

Het oorspronkelijke, volledige feedbackformulier kun je hier openen: [download#7#nohits]

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.