Mar 10, 2009
Comments Off on Bijwonen workshops van AW

Bijwonen workshops van AW

In het kader van mijn actie-onderzoek heb ik een drietal workshops bijgewoond van collega AW. In tegenstelling tot het aantal studenten waar ik les aan kon verzorgen tijdens een ICT cursus (15), vertelde AW mij dat hij gemiddeld 25 personen kon lesgeven in een ICT onderdeel. Ik was benieuwd naar zijn kneepjes en besloot 3 workshops van hem bij te wonen. De bevindingen die ik heb opgedaan tijdens deze workshops zijn in dit verslag te lezen, eventuele conclusies en de implementatiebeschrijving daarvan zijn in latere stukken te lezen.

De begrippen “Digital Natives” en “Digital Immigrants” heb ik uit een stuk van Marc Prensky.

De 3 workshops die ik heb bijgewoond waren de volgende:

  1. Basisvaardigheden Interactive Whiteboard – Pabo 1 – Download mijn notities hier: [download#8#nohits]
  2. Basisvaardigheden Videobewerken – Pabo 1 – Download mijn  notities hier: [download#9#nohits]
  3. Spreadsheet met Excel – Pabo 1 – Download mijn  notities hier: [download#10#nohits]

Basisvaardigheden Interactive Whiteboard

Bij deze workshop kwamen 15 studenten. Het viel me direct op dat de gemiddelde Pabo student overhet algemeen heel rustig maar aandachtig deelneemt aan de workshop. Wanneer AW een student vroeg naar voren te komen om vervolgens iets uit te proberen met het digitale schoolbord, was dit totaal geen probleem. Ondanks dat er slechts 1 student naar voren kwam om een oefening te doen, coachte de hele groep mee, dit was erg leuk om te zien. Waarschijnlijk kwam dit doordat de hele groep ook met elkaar in een klas zat.

De workshop was vooral een opeenvolging van features die AW liet zien aan de klas, zo nu en dan onderbroken door een kleine oefening die slechts een persoon kon doen omdat er ook maar en digitaal schoolbord was. Het viel me op dat geen enkel persoon aantekeningen maakte. Iedereen luisterde goed, ondanks dat het geheel hier en daar toch een zeer technisch verhaal was. Bij enkele technische termen (‘elektromagnetisch’ en ‘kalibreren’) werd er niet vanuit de klas opheldering aan AW gevraagd, terwijl er een gons door de klas ging van ‘wat is dat nou weer’. Hier werd door AW niks mee gedaan.

Op een gegeven moment wordt het iets rumoerig achter in de klas, maar dit lost zichzelf weer op.

Ik heb het gevoel dat de workshop eerder betiteld kan worden als een soort college dan als een echte workshop. Ik vraag me dan ook af of dit een goede manier is om met een digitaal schoolbord te leren werken. De Pabo studenten zullen op hun stage ook met dit bord of een soortgelijk bord moeten werken.

Basisvaardigheden Videobewerken

Bij deze workshop kwamen wederom 15 studenten. Het viel me op dat groep, met ongeveer een zelfde samenstelling als de vorige keer, een stuk passiever was. Doordat mensen tijdens het begin van de les nog binnen kwamen lopen en presentielijsten uitwisselden begon de les nogal rommelig.

Ook deze workshop was weer eerder een soort van college. Hierbij moet ik wel vermelden dat er een groot pluspunt gaat naar de manier van uitleggen van het cameragebruik door AW. De powerpointpresentatie liep volledig synchroon met de uitleg van de verschillende functies van de camera (knoppen die AW aanwees werden uitvergroot door de beamer weergeven). Ook bij deze bijeenkomst werden weer geen aantekeningen gemaakt, maar wellicht was dat ook niet nodig. Na dit college gingen de studenten namelijk direct aan de slag met een praktijkopdracht videobewerken en konden bij onduidelijkheden terugvallen op de expertise van AW.

Op zich is deze manier van lesgeven volgens mij geschikt voor de te leren vaardigheid. Van te voren een korte uitleg geven en vervolgens overgaan tot het ondersteunen van een praktijkopdracht. Al doende leert men is hierbij het credo.

Spreadsheet met Excel

In principe was het bijwonen van deze workshop het meest nuttig voor mij, omdat ik zelf cursussen excel verzorg op verschillende niveaus. Op deze manier kon ik wellicht tips opdoen en die verwerken in mijn eigen lessen.

Bij deze workshop kwamen 7 studenten. Wederom legde AW steeds een aantal features uit en ditmaal kon de groep wel goed mee-oefenen. Wat ik een sterk punt vond was dat AW de powerpointsheets aan het begin van de bijeenkomst uitdeelde zodat de studenten even terug konden bladeren wanneer ze nog iets wilden nakijken. Waar ik normaalgesproken 3 á 4 lessen nodig acht om Excel op basisniveau uit te leggen, wist age het in slechts 1 bijeenkomst allemaal te behandelen. Of dit echter goed blijft hangen is maar de vraag. Na de les liep ik toevallig achter een groepje studenten die de les nog even evalueerden: “… ik ben het nu al weer vergeten …” en “… hij weet er heel veel van maar legt het wel erg snel uit allemaal …” ving ik onder andere op.

De competentielijsten voor Excel bij de Pabo en Excel bij het Learningcentre verschillen niet veel van elkaar.

AW’s workshop is vooral heel opdracht-gericht. Kort legt AW steeds een bepaalde functionaliteit uit. Er wordt alleen begeleiding gegeven bij het uitvoeren van een opdracht door de studenten.

Conclusie

AW geeft op een andere manier les dan ik doe. Los van het feit of de lessen goed worden gegeven vond ik het jammer dat er maximaal 15 sutdenten deelnamen aan een workshop en niet het aantal van 25 waar AW van beweerde dat de aanpak bij dit aantal werkte.

De structuur van de les(even toegespitst op de laatste workshop, Spreadsheet met Excel), namelijk korte uitleg geven en vervolgens opdrachten uitdelen en hier ondersteuning bij verlenen zou kunnen werken bij grotere groepen studenten. Ik ben echter wel van mening dat dit niet bij álle soorten studenten goed werkt. Digital Natives (leeftijd tot maximaal ongeveer 22 jaar) zullen over het algemeen wel om weten te gaan met deze aanpak, maar Digital Immigrants (leeftijd vanaf minimaal ongeveer 30 jaar) hebben naar mijn idee toch meer behoefte aan de theorie achter het werken met een dergelijk programma (“het hoe en waarom”) en verdeling over meerdere bijeenkomsten wat herhaling en reflectie van het geleerde mogelijk maakt.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.