Feb 19, 2009
Comments Off on Feedback van collega EVZ

Feedback van collega EVZ

Tijdens de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’ heb ik veel nieuwe collega’s mogen leren kennen. Samen met een enkele van deze collega’s heb ik regelmatig een intervisiebijeenkomst georganiseerd. Het begrip intervisie was compleet nieuw voor mij, maar al vanaf de eerste bijeenkomst heb ik het nut er van in gezien. Om enige privacy voor de beoordelaar van dit feedbackverslag te waarborgen heb ik slechts de initialen gebruikt in deze reflectie.

Wij als intervisiegenoten hebben elkaar gevraagd een feedbackformulier op te stellen op basis van 2 competenties uit het competentieprofiel van Stichting Beroepsprofiel Leraren (SBL). We hebben elkaar beoordeeld op de SBL competenties “competent in samenwerken met collega’s” en “competent in reflectie, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling”.

De feedback is gebaseerd op de ervaringen met mij tijdens de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’.

 Competent in samenwerken met collega’s

EVZ schrijft bij de competentie  “competent in samenwerken met collega’s” onder andere dat ik in de gehele groep soms wat op de achtergrond aanwezig ben. In principe ben ik het hier mee eens, ik ben niet iemand die overal zijn stem constant laat horen. Of ik moet het ergens falicant mee oneens zijn. Ik laat mijzelf liever horen wanneer ik het gevoel heb dat ik iets toe kan voegen aan het (groeps-)gesprek. Zo nu en dan schat ik mijn mogelijke bijdrage misschien onterecht te laag in. Dit heeft tot gevolg dat ik te horen krijg dat mijn bijdrage juist wél van waarde was geweest in de groep.

Wellicht kom ik op de andere groepsleden misschien niet heel erg zelfverzekerd over wanneer ik mij wat op de achtergrond houd. Gelukkig is slechts  het tegendeel in de meeste gevallen waar. Ik ben over het algemeen een erg rustig persoon en neem heel veel signalen in een groep in mij op om hier wanneer nodig iets mee te doen in de groep. 

Op individueel vlak kent EVZ mij een pluim toe. Ik denk zelf ook dat mijn kracht ligt in gesprekken met individuen. Hier komt mijn behulpzaamheid en betrokkenheid echt naar voren.

Competent in reflectie, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling

Op gebied van reflectie ben ik volledig tevreden met de feedback van EVZ. Waar ik in de groep hier en daar misschien mijzelf op de achtergrond stel, neem ik alles in mij op en doe hier zeker wat mee, wanneer ik dat zelf nodig acht. Dit koppel ik ook graag terug wanneer daar om gevraagd wordt.

Op gebied van persoonlijke ontwikkeling adviseert EVZ mij sneller het initiatief naar me toe te trekken op nieuwe gebieden. Op diverse vlakken doe ik dit, maar op sociaal interactieve vlakken kijk ik de kunst eerst liever af van iemand die er ervaring mee heeft, om hier vervolgens mijn eigen draai aan te geven wanneer dat nodig blijkt.

Het oorspronkelijke, volledige feedbackformulier kun je hier openen: [download#6#nohits]

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.