Feb 18, 2009
Comments Off on Overzicht feedback van studenten

Overzicht feedback van studenten

In dit stuk publiceer ik een overzicht van studentenevaluaties. Een evaluatie is specifiek toegespitst op het schooljaar 2007-2008, de andere cijfers zijn gemiddelden van mijn loopbaan als instructeur / junior bij de NHL hogeschool, vanaf oktober ’06.

Samenvatting studentevaluaties 2007-2008

Laat ik beginnen met een overzicht uit het schooljaar 2007-2008. In dit schooljaar is door 18 studenten een evaluaties voor mij ingevuld. Het overzicht kreeg ik uitgereikt van mijn teamhoofd. In principe is dit een zeer klein aantal te noemen. Op schaal van 1 t/m 5 konden studenten mij beoordelen op diverse onderdelen die je hiernaast kunt zien. Vond een student een vraag niet van toepassing, dan kon de student dit ook aangeven. Het feit dat ik 4,4 scoor op het punt ‘instructie geven’ stemt mij erg positief. Ik heb mij uitvoerig bezig gehouden met het herzien van de lesstof om het voor verschillende types studenten zo begrijpelijk mogelijk te maken. Over het algemeen kan ik sowieso tevreden zijn met de beoordeling, als de schaalverdeling werd omgevormd naar een schaal van 10, zou ik als gemiddeld cijfer een 8,3 scoren. Studenten hebben bij alle cursussen de mogelijkheid een evaluatie voor die cursus in te vullen, hij is echter niet verplicht.

gemiddelde beoordelingen
2006-2007-2008

Hiernaast zie je de gemiddelde beoordelingen die studenten hebben gegeven tijdens evaluaties vanaf het eerste moment dat ik werkzaam was bij de hogeschool. Niet alleen staan er vragen bij die over mijn functioneren gaan, ook krijgt de student vragen te beantwoorden over de communicatie vanaf het Learningcentre en dergelijke. De antwoorden die zijn gegeven hebben trouwens alleen betrekking op cursussen die door mij zijn verzorgd.

Dit overzicht heeft in principe minder waarde dan het overzicht hiervoor, een segmentatie per jaar zou waardevoller zijn geweest (doe ik het beter dan vorig jaar?). Omdat ik echter nog maar 3 jaar werkzaam ben voor de NHL zullen er waarschijnlijk echter geen grote verschuivingen zijn geweest tussen het eerste en het derde jaar. Of ik moest in het eerste jaar extreem slecht hebben gepresteerd en in het laatste jaar uitstekend. De studenten konden een 1 toekennen voor heel slecht tot een 5 voor uitstekend.

Wanneer de studenten een vraag niet van toepassing vonden op de cursus, konden ze ‘niet van toepassing’ aangeven. Dit werd echter geregistreerd als een 0, wat de score zou beinvloeden in dit overzicht. Ik heb alle nullen er uitgefilterd om dit resultaat te kunnen weergeven.

gemiddelde eindcijfers
2006-2007-2008

Aan het einde van het evaluatieformulier kreeg de student nog de vraag de cursus met een totaalcijfer te beoordelen.

Het overzicht hiernaast laat de gemiddelde eindcijfers zien (in kolom AVG(b.score)) per individuele cursus die ik heb gegeven. Daarnaast is in kolom ‘count(b.formid)’ te zien op hoeveel cijfers het gemiddelde eindcijfer is gebaseerd.

Over het algemeen zijn er allemaal goede tot zeer goede cijfers uitgedeeld. Eenmaal werd er (door slechts 1 persoon) een 4 toegekend. Het ingevulde evaluatieformulier wat erbij hoorde gaf me gelukkig inzicht in de beweegredenen van die persoon om de cursus met een dergelijk cijfer te beoordelen. Hier kom ik dadelijk nog op terug.

De cursus ‘Programmeren met PHP’ heb ik in 2006 als nieuwe cursus opgezet. Ik was dan ook erg blij met de positieve cijfers waarmee de cursus werd beoordeeld. Ook de cursussen ‘Word Plus’, ‘Excel Plus’ en ‘Surfgroepen’ zijn door mij ontwikkeld, allemaal met goede eindbeoordelingen.

Ik ben mij er van bewust dat er niet grote aantallen studenten feedback hebben gegeven op mijn cursussen, dit kwam door de vrijblijvendheid van het invullen van de evaluaties. De ‘overige opmerkingen’ die studenten kwijt konden vond ik dan ook meer waarde hebben dan de cijfers.

opmerkingen
2006-2007-2008

Hiernaast zijn de overige opmerkingen weergeven die studenten hebben gegeven op de cursussen die ik de afgelopen jaren heb mogen organiseren.

De student die mij in het vorige schema als eindcijfer een 4 had toebedeeld, gaf als overige opmerking “… Op de computer moet je dingen doen en uitvogelen. Bij een toets/examen moet je uitleggen wat je doet. Ik weet wel wat ik moet doen. Maar geen idee hoe ik dat uit zou moeten leggen. Vind ik een beetje krom, terwijl ik wel weet hoe het moet als ik het voor me zie …”. Deze student was niet de enige met deze feedback. Net als bij de cursus ‘Algemene Computervaardigheden’ is deze feedback ook terug te zien bij de cursussen ‘Word’ en ‘Powerpoint’. Naar aanleiding van deze feedback heb ik samen met collega’s in periode 3 van schooljaar 2007-2008 de toetsing onder de loep genomen en het mogelijk gemaakt de toetsing in een meer authentieke omgeving plaats te laten vinden. Er zijn naar aanleiding van deze verandering in toetsing slechts positieve reacties binnengekomen. De negatieve reacties zijn tot nu toe uitgebleven.

Ik probeer mijn lessen altijd zo luchtig mogelijk en met een vleugje humor te verzorgen. Ook ben ik voortdurend bezig met het opfrissen van het lesmateriaal om een en ander zo interessant en uitdagend mogelijk proberen te houden. Ik denk dat dit zijn uitwerking heeft in de evaluaties die studenten hebben ingevuld voor mijn cursussen.

N.B: wil je graag weten hoe ik de bovenstaande resultaten uit de toetsdatabase heb getrokken, dan is het volgende bestand wellicht interessant: [download#5#nohits]

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.