Feb 17, 2009
Comments Off on STAR Methode voor assessments, interviews, sollicitaties…

STAR Methode voor assessments, interviews, sollicitaties…

Bij sommige cursussen die ik geef, treed ik soms als assessor op om het geleerde bij een student te toetsen. De cursussen die ik geef gaan vrijwel allemaal over ICT-Vaardigheden, hiervoor is bovenstaande methode dan ook niet erg geschikt. Als redelijk betrouwbare methode voor het controleren van competentiebekwaamheden zou je bovenstaande methode wel kunnen gebruiken.

Wanneer je iemand volgens de STAR methode bevraagt, informeer je naar de volgende aspecten van zijn of haar functioneren op een bepaald moment:

  1. Situatie
  2. Taak
  3. Actie
  4. Resultaat / Reflectie: wat heb je geleerd
  5. Optioneel: Transfer: is dit ook in andere situaties te gebruiken; zo ja, waar?

Wanneer iemand mij zou vragen naar het feit hoe ik de werkvorm ‘directe instructie’ inzet binnen mijn cognitieve onderwijs, dan zou ik als volgt kunnen antwoorden:

Situatie: Workshop / werkcollege.

Taak: Studenten voorbereiden op een onderdeel van het digitaal rijbewijs.

Actie: Eerst een korte uitleg van de stof geven, vervolgens een oefening. Aan het einde van de les een afsluitende / overkoepelende opdracht aan de groep geven.

Resultaat: Studenten waren constant aan het oefenen en herhalen waardoor ze de stof aan het einde van de cursus vrijwel allemaal goed beheersten.

Reflectie: Ik heb geleerd dat studenten qua begrijpen van de stof grofweg in twee groepen te verdelen zijn.

Transfer: Deze methode is ook voor andere onderdelen van het digitaal rijbewijs te gebruiken.

Zoals je ziet, heb ik bovenstaande aspecten niet allemaal even volledig beantwoord. Het is aan jou als assessor vervolgens de taak om daar op door te vragen!

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.