Feb 17, 2009
Comments Off on Roos van Leary

Roos van Leary

Tijdens een van de intervisiebijeenkomsten voor de cursus “Pedagogisch Didactische Bekwaamheid”, maar ook tijdens de cursus zelf heb ik kennisgemaakt met de Roos van Leary als techniek voor het oplossen van conflicten met collega’s en studenten.

Conflictsituaties zijn niet de meest prettige dingen waarmee je te maken kunt krijgen als docent, maar ook als collega in een grote situatie. Vaak gebeurt het dat wanneer je iemand anders aanspreekt op zijn of haar handelen, gedrag, etcetera, deze in de verdediging schiet. Dit soort conflicten kan eindigen in een impasse of een andere situatie waar je beiden niks mee opschiet. Volgens Timothy Leary lokt gedrag gedrag uit. Bekijk de volgende afbeelding:

De roos van Leary

Zoals je ziet heb je twee verschillende assen. Ten eerste is er de as van dominantie: leiden vs. volgen. Ten tweede is er de as van symmetrie: tegen versus samen.

Zowel leiden als volgen heeft zijn voor- en nadelen. Teveel leiden leidt er toe dat mensen achterover gaan zitten. Boven-gedrag roept dus onder-gedrag op en andersom.

De andere as werkt niet tegendraads. Wanneer je zelf tegen-gedrag vertoont, zal dit ook tegen-gedrag bij de andere partij oproepen. Bepaald gedrag lokt dus ook datzelfde gedrag bij anderen uit. Wanneer je dus wilt dat leerlingen je volgen, probeer dan geen tegen-gedrag te tonen maar juist samen-gedrag. Dit zal er toe leiden dat een en ander een stuk soepeler verloopt in de klas, maar ook op de werkvloer.

Mocht je een keer tegen een conflict met iemand aanlopen, zet diegene dan even op ‘stand-by’ (dit kun je subtiel doen maar ook gewoon als in ‘ik zet jou even op stand-by’). Vervolgens pak je de roos van Leary erbij en breng je elkaar in kaart. Probeer het eens uit – je zult zien dat het werkt!

Zelf heb ik de Roos van Leary al enkele keren met succes gehanteerd in zowel situaties met studenten als ook collega’s. De Roos van Leary heeft er voor gezorgd dat ik beter grip heb op conflictsituaties.

Meer informatie over de Roos van Leary vind je op 123management.nl.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.