Feb 17, 2009
Comments Off on Opslag in langetermijngeheugen: combinatie van sense & meaning

Opslag in langetermijngeheugen: combinatie van sense & meaning

Bij het Learning Centre verzorg ik diverse ICT cursussen. De doelgroep voor deze cursussen is twee keer in twee groepen te verdelen. Een eerste tweedeling bestaat in de motivatie voor het volgen van de cursus. Bepaalde studenten volgen een cursus uit interesse. Anderen volgen een cursus omdat dit verplicht wordt door de opleiding.  Ik heb me vaak afgevraagd bij welk van deze twee groepen de kennis het beste blijft hangen of hoe ik er voor kan zorgen dat deze kennis blijft hangen.

Ik vond onderstaand schema, van David A. Sousa:

De waarschijnlijkheid van opslag van    

informatie in het langetermijngeheugen

is afhankelijk van de mate van

‘meaning’ en ‘sense’

Studenten die een cursus volgen vanuit interesse zullen al snel genoegen nemen met instructie en voorbeelden die  ‘sense’ hebben. Studenten die een cursus verplicht volgen, ervaren bij de meeste instructie en voorbeelden geen ‘sense’, maar zouden kunnen worden gestimuleerd met informatie die ‘meaning’ bevat.

De meest ideale situatie zou natuurlijk zijn als lessen ‘sense’ en ‘meaning’ bevatten voor elk type student, maar dit is moeilijk te realiseren, helemaal voor studenten die min of meer met tegenzin een les binnenstappen. Hoe meer kennis en vaardigheden  lerenden vanuit de leersituatie kunnen toepassen in ‘real life’ situaties, des te beter zullen ze presteren in de les en tijdens toetsen. En niet te vergeten, later tijdens hun stage en in de praktijk!

Bij het opfrissen van mijn cursusmateriaal zal ik bovenstaand schema zeker in gedachten houden. Op basis van dit schema zou het makkelijker moeten zijn na te gaan of lesstof naast toepasbaarheid ook aantrekkelijker is voor studenten.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.