Feb 17, 2009
Comments Off on Conflictstrategieën

Conflictstrategieën

In de cursusmap die ik ontvangen heb aan het begin van de cursus ‘Pedagogisch Didactische Bekwaamheid’ stonden 5 conflictstrategieën die mensen in een conflictsituatie meestal hanteren. Ik was benieuwd welke conflictstrategie ik zelf vaak gebruik en waarom.

Onderzoek naar het gedrag van pertijen in conflictsituaties toont dat mensen meestal een van de vijf volgende hoofdstrategieën hanteren:

  1. Vermijden: neiging om conflict te ontkennen, bureaucratische en vertragende procedures bedenken en toepassen.
  2. Compromis sluiten: onderhandelen, proberen een bevredigende of acceptabele oplossing te vinden in plaats van de beste.
  3. Competitie aangaan: aangaan van macht- en dwangspelletjes, toepassen van morele chantage, denken en handelen in termen van winnen of verliezen (er is geen tussenweg).
  4. Toegeven: snel overal mee akkoord gaan, heel veel ruimte bieden aan de ander.
  5. Samenwerken: kiezen voor een echte probleemoplossende houding, de problemen zonder voorbehoud en in z’n geheel onder ogen durven zien en bespreken, zoeken naar de beste oplossing met elkaar en oog hebben voor ieders belang.

Afhankelijk van de situatie pas ik vaak een van bovenstaande hoofdstrategieën toe. Het is maar net hoe de andere persoon zich opstelt, of hoeveel ‘marge’ er is voor het oplossen van het conflict.

Veel mensen hebben vaak de behoefte een conflict te vermijden, terwijl dit veel beter zo snel mogelijk kan worden uitgesproken. Natuurlijk; soms is het moeilijk om een conflict op te lossen. Conflicten zijn namelijk vaak gebasseerd op meningsverschillen, en zoals je misschien weet; vaak valt er aan een mening niet te twisten.

Zelf heb ik over het algemeen niet veel moeite een conflict ter sprake te brengen op de werkvloer. Hierbij valt niet alleen te denken aan mogelijke conflicten met collega’s, maar ook conflicten met studenten. Waar studenten vaak voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, gaat het bij collega’s vaak om meningsverschillen in bijvoorbeeld visie of opvattingen.

De conflictstrategie die ik hanteer hangt ook erg van verhouding tussen mij en de andere persoon af. Wanneer ik geen band met de ander heb zal ik sneller in de verdedigende modus schieten en dus de competitie aangaan. Meestal echter probeer ik een compromis te sluiten of samen te werken.

Competitie aangaan heeft soms een goede uitwerking, maar soms lokt het ook ongewenste reacties uit. Om conflicten op te kunnen lossen waarbij dit gevaar op de loer ligt, zou je gebruik kunnen maken van de roos van leary.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.