Feb 10, 2009
Comments Off on Van beroepsprofiel naar competentieprofiel

Van beroepsprofiel naar competentieprofiel

Tijdens het cursustraject heb ik geprobeerd de opdracht in dit stuk uit te werken.

Voor welke beroepen worden mensen bij mijn afdeling opgeleid?

De doelgroep van het Learning Centre is hogeschoolbreed. Mensen van diverse opleidingen en afdelingen worden bij het Learning Centre getraind in vaardigheden die zijzelf uitkiezen. Met deze vaardigheden kunnen zij zich professionaliseren. De vaardigheden zijn grofweg verdeeld over 7 categorieën, te weten:

  1. ICT-vaardigheden
  2. Onderzoek
  3. Organisatiekunde
  4. Personal Programs
  5. Taal
  6. Vaardigheden
  7. Exclusief voor medewerkers

Ikzelf verzorg cursussen en workshops in de categorie “ICT-vaardigheden”. Mensen worden door het Learning Centre dus niet opgeleid voor een bepaald beroep, maar voor vaardigheden waarmee zij hun beroep beter kunnen uitoefenen.

Welk competentieprofiel is hiervan afgeleid?

Omdat het Learning Centre een ontzettend groot aantal cursussen verzorgt is er geen eenduidig competentieprofiel. Elke cursus heeft zijn eigen competentieprofiel.

Hoe luiden de competenties of eindtermen van de opleiding?

Ook hier geldt dat de competenties en eindtermen voor elke cursus weer anders zijn.

Hoe en door wie worden de studieonderdelen afgeleid?

De studieonderdelen voor elke cursus worden door diegene die de cursus verzorgd, afgeleid. Wanneer dezelfde cursus door meerdere personen wordt verzorgd, wordt hier gezamenlijk overleg over gevoerd. De studieonderdelen voor cursussen die vallen onder de subcategorie “Digitaal Rijbewijs NHL” van de categorie “ICT-vaardigheden” zijn hoofdzakelijk afgeleid van het European Computer Driving License (ECDL). Bij het afleiden van de studieonderdelen wordt vooral gekeken naar vaardigheden waar een cursist écht iets aan heeft.

Welke plaats neemt jouw studieonderdeel in het curriculum van de opleiding in?

Het Learning Centre kan in principe worden gezien als een studieonderdeel op zich, waarmee studenten en medewerkers zich kunnen professionaliseren in hun studie of (toekomstige)beroep. Niet alleen wordt het Learning Centre door studenten gebruikt om vrije studiepunten mee te behalen, maar vaak ook om uit plezier zich te verdiepen in een andere taal of vaardigheid.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.