Feb 10, 2009
Comments Off on Toetsen en Beoordelen

Toetsen en Beoordelen

Voor het cursustraject heb ik diverse dingen uitgezocht. Zo ook he het toetsen en beoordelen eigenlijk gaat bij het Learning Centre. Ik kwam er achter dat we géén toetsplan hebben

Hoe ziet het toetsbeleid van mijn instituut eruit?

De toetsen die wij voor het digitaal rijbewijs, alsmede enkele andere vakken (bijvoorbeeld Excel+) afnemen kunnen vanaf de week na de eerste tentamenweek elke dag tussen 12:00 en 13:00 worden gemaakt. De student schrijft zichzelf hiervoor in via de website van het Learning Centre.

Elk onderdeel wat door ons wordt getoetst, mag maximaal 1x worden herkanst door de student. Haalt de student de toets de eerste keer dus niet, dan heeft hij of zij nog 1 kans om de toets opnieuw proberen te halen.

De toetsing wordt op 2 manieren gedaan; de ‘tentamen’ methode en de ‘assesment’ methode. Mocht een student onderdelen al op het MBO hebben gehaald, dan kan een student middels een assesment hier een vrijstelling voor halen. Eigenlijk is dit een versnelde manier van een toets doen.

Voor een tentamen krijgt de student een uur de tijd, een assesment wordt op afspraak afgenomen en duurt doorgaans ongeveer 20 minuten. In een assesment worden maximaal 4 onderdelen getoetst.

Wat betekend het toetsbeleid voor mijn onderwijs?

De stof die studenten voor de toetsen moeten weten, wordt aangeboden middels zelfstudie of via workshops. Een workshop voor een onderdeel van het Digitaal rijbewijs bestaat meestal uit 4 bijeenkomsten van 45 of 90 minuten. De docent moet er dus voor zorgen dat in slechts 4 bijeenkomsten alle stof voor een toets wordt behandeld en herhaald. Over het algemeen is er geen ruimte voor verdieping.

Welke toetsvormen zet ik zelf in?

Toetsing voor het digitaal rijbewijs vindt plaats middels assesments en een combinatie van kennis- en vaardighedentoetsen.

Bij de kennis- en vaardighedentoets krijgt de student een combinatie van theoretische praktijkgerichte vragen, en een aantal opdrachten. Bij deze toetsing moet de student minimaal 75% van het totaal aantal te behalen punten hebben gehaald, wil hij een voldoende krijgen.

Mocht de student op MBO-niveau al een digitaal rijbewijs hebben gehaald, dan komt de student in aanmerking voor een assesment. Hierin wordt met de student over de competenties gesproken die hij voor het HBO-niveau moet beheersen. Daarnaast voert de student enkele opdrachten uit.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.