Feb 9, 2009
Comments Off on Mijn visie op onderwijs

Mijn visie op onderwijs

Het stuk hieronder heb ik nog voor de start van het cursustraject geschreven.

Ik voel mij een beetje onzeker in het beschrijven van mijn visie op het onderwijs. Aan de ene kant acht ik mij zelf nog niet (officieel) bekwaam genoeg om een visie te mogen formuleren, anderzijds vind ik het gewoon erg moeilijk mijn visie op onderwijs te beschrijven omdat het simpelweg een heel breed iets is. Ik zal toch een poging doen.

Mijn visie op onderwijs is dat ICT een steeds grotere rol gaat spelen in het onderwijsproces. Waar studenten vroeger in gigantische collegezalen zaten te luisteren naar een stoffige professor, doet hier en daar zo langzamerhand al een andere methode zijn intrede, namelijk de docent als begeleider bij een leerproces. Ik vind dit op zich een goede ontwikkeling, student worden vrijer gelaten om zichzelf te scholen in een bepaald vak. Aan de andere kant vind ik het bij bepaalde opleidingen toch heel erg belangrijk dat er een vorm van eenzijdige communicatie van de docent naar de student blijft. Bepaalde stof is volgens mij essentieel voor het latere leerproces van de student, en moet dan ook middels een college ter ore worden gebracht. Dit college hoeft echter niet meer fysiek te gebeuren. Een student die niet in staat is om naar de collegezaal te komen, zou het college ook moeten kunnen bekijken via een videostream.

Ik vind het een goede ontwikkeling dat studenten meer en meer in projectgroepen samenwerken aan een product wat ze vervolgens samen inleveren. Hiervoor dienen zich al genoeg ‘web 2.0’ mogelijkheden aan. Ook vind ik het belangrijk dat een docent zijn lesmateriaal belangeloos beschikbaar stelt met behulp van bijvoorbeeld wikisoftware. Studenten kunnen commentaar leveren op zijn werk, of het werk eventueel aanpassen.

De middelen voor het nieuwe onderwijs zijn er al, ik zie mijzelf een rol toebedeeld als begeleider in het leren werken met deze middelen. Iemand die mensen middels college’s op de hoogte brengt van nieuwe middelen, en middels coaching zorgt voor een feilloze overgang van de klassieke leermethode naar de nieuwe leermethode.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.