Feb 9, 2009
Comments Off on Mijn reactie op de SBL scan

Mijn reactie op de SBL scan

Het stuk hieronder heb ik tijdens het begin van het cursustraject geschreven.

Bijlage: [download#1#nohits] 

Interpersoonlijke competentie

Mijn score op de interpersoonlijke competentie verbaast mij in principe niet. Ik ervaar over het algemeen geen noemenswaardige problemen met orde in de klas, en weet de studenten vrijwel altijd te motiveren voor de stof die zij zich vaak verplicht eigen dienen te maken vanuit hun opleiding.

Pedagogische competentie

Bij de pedagogische competentie scoor ik voldoende tot goed bij doen, matig tot voldoende bij weten. Dit verbaast mij ook niet echt. Over het algemeen heb ik, misschien wel vanwege het leeftijdsverschil met mijn studenten, snel de sociale verhoudingen in de klas door en kan daar op inspelen. Het verbaast mij niks dat ik ‘matig’ scoor bij ‘weten’. Ik doe misschien maar wat, maar dat blijkt de afgelopen twee jaar wel goed te hebben gewerkt.

Vakinhoudelijke en didactische competentie

Hier scoor ik bij doen wederom weer goed. Op zich gaat het mij meestal heel goed af om de les voor iedereen interessant te houden. Onderlinge niveauverschillen los ik op door snelle studenten uitdagendere opdrachten voor te schotelen, terwijl ik de tragere student ondertussen stressvrij wat extra ondersteuning kan geven. Ook spoor ik snelle studenten zo nu en dan aan hun tragere buurman/vrouw te helpen zodat zij zich realiseren waarom anderen bepaalde stof soms niet begrijpen.

Organisatorische competentie

Hier scoor ik wederom goed. Omdat ik voor een nieuwe periode mijn lesmateriaal altijd goed op orde en up to date probeer te hebben, heb ik tijdens de periode zelf weinig tijd nodig om extra lesmateriaal voor snelle studenten te ontwikkelen.

Samenwerking met collega’s, samenwerking met omgeving, reflectie en ontwikkeling

Op deze drie competenties scoor ik onverwacht slecht. Misschien heb ik de vragen niet goed begrepen, maar alleen al uit mijn beoordelingsgesprek met mijn leidinggevende en andere collega’s kwam de conclusie dat het plezierig samenwerken is met mij. Het ‘doen’ bij reflectie en ontwikkeling is wel enigszins terecht. Aan reflectie werd tot vorige week inderdaad niet veel gedaan, maar aan ontwikkeling ontbreekt het hem weer niet in mijn baan. Ik krijg genoeg kans cursussen en seminars te volgen, wanneer ik maar wil. Ik hoop dat mijn intakegesprek komende dinsdag hier wat verduidelijking in kan scheppen.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.